Migros Güvenlik Çemberi


ALIRKEN GÜVENLİ (TEDARİKÇİ)
 • Tedarikçi seçimine büyük önem veren Migros, tedarikçilerin uygulamalarını takip etmekte ve tedarikçilerinin performanslarını artırmaları yönünde onlara yardım ve rehberlik sunmaktadır. Migros protokolü doğrultusunda tedarikçi firmaların üretim tesisleri denetlenmektedir. Yapılan denetimler neticesinde yeterli puanı alamayan tedarikçi firmalardan ürün satın alımı yapılmamaktadır.
 • Migros, tedarikçilerinin, "Kaliteli ve Güvenli ürün" üretmesinin yanı sıra, çalışanlarına ve çevreye duyarlı üretim yapmaları konusunda da farkındalığını artırmak amacı ile yapılan “Tedarikçi Denetim Programı” kapsamı 2017 yılında genişletmiştir.
 • Migros Tedarikçi Denetim Programı çerçevesinde BRC standardı kapsamında Ürün Güvenliği Denetimleri, GC Sedex kapsamında ise Etik ve Sosyal Denetimler gerçekleştirilmektedir.
 • Migros, ürün sağlığı konusunda Uluslararası ölçekte standartların gereklerini yerine getirmekte ve her ürünün daha ilk alım aşamasından nihai tüketiciye ulaştığı noktaya kadar olan süreçlerini kontrol altına almaktadır.
 • Satışa sunulan ve sunulacak olan tüm ürünler, Gıda-Gıda dışı olmak üzere özel hazırlanmış “Migros Kontrol Kriterleri” ve yasal mevzuat kriterleri doğrultusunda, kalite uzmanları tarafından periyodik olarak izlenmektedir.
 • Migros markalı ürünler, üretimden nihai tüketiciye ulaşıncaya kadar her aşamada titizlikle kontrol edilir. Ürünlerin performansları; üretim öncesi ve sonrasında periyodik olarak yapılan tesis denetimleri, yasal mevzuat ve Migros parametreleri kapsamında içerik ve kalite analizleri ve tat panelleri ile düzenli olarak takip edilmekte, dağıtım merkezi mal kabulünden mağaza mal kabulü, hatta reyonda durduğu süre içerisinde kontrol süreçlerinden geçmektedir.
 • Tarımsal üretim ve hayvancılık alanlarında güvenli ürünler sunmak için Migros, “İyi Tarım Uygulamaları Üretim Modeli” ni benimsenmiş olup, tedarikçilerini sertifikalı tarım yapmaları için teşvik etmektedir. Ayrıca Migros bitkisel üretimde “İyi Tarım Uygulamaları Grup Sertifikasyonuna” sahip ilk perakendeci olarak üretici gruplarının birebir sertifikasyon ve denetim süreçlerini de takip etmektedir.


SAKLARKEN/SEVK EDERKEN GÜVENLİ (DAĞITIM MERKEZİ)
 • Migros Ticaret A.Ş.’nin, Dağıtım merkezleri ve mağazalarına tedarikçi firmalar tarafından sevk edilen ürünler, her mal kabulde kontrol edilmekte, sadece kontrol sonuçları uygun olan ürünlerin mal kabulü yapılmaktadır.
 • Migros Dağıtım Merkezlerinde, kalite kontrol laboratuvarları mevcut olup, meyve sebze depoları ve et dağıtım merkezleri de dahil olmak üzere tedarikçi firmalar tarafından sevk edilen tüm ürünler mal kabul sırasında kontrol edilmektedir.2016 yılında Migros Kalite Uzmanları tarafından 183.766 ürün, mal kabul uzmanları tarafından ise 1.631.860 ürün olmak üzere toplamda 1.815.626 adet ürünün kalite kontrolü gerçekleştirilmiştir.
 • Dağıtım Merkezleri Kalite Yönetim süreçleri Migros ‘ un sahip olduğu kalite sistem belgelerine uygun olarak her aşamada Migros Kalite Uzmanları gözetiminde yürütülmektedir. Gıda güvenliği açısından kritik önem taşıyan soğuk zincir, ürünlerin dağıtım merkezlerindeki ilk kabul, depolama, sevkiyatı ile müşterilere sunulduğu ana kadar kesintisiz kontrolü sağlanmaktadır.

SATARKEN GÜVENLİ (MAĞAZA)
 • Mağazalarda kalite ve gıda güvenliği sistemlerinin tüm gereklilikleri, tüm çalışanlar tarafından benimsenmiş ve her aşamadaki iş süreçlerine dahil edilmiştir.
 • Mağaza operasyon süreçlerinde, gıda güvenliğini etkileyen kritik kontrol noktaları günlük ve haftalık bazda oluşturulan kontrol formları ile takip edilmektedir. Son kullanma tarihi kontrolleri, sıcaklık kontrolleri, izlenebilirlik kontrolleri ise bu sistemin izlenmesine ilişkin kayıtlı yapılan uygulamalardan sadece bir kaçıdır.
 • Mağazalar, kalite ve gıda güvenliği uygulamalarının güçlendirilmesi, etkinliğinin arttırılması amacı ile habersiz olarak bağımsız dış kurum tarafından ve Migros Kalite Uzmanları tarafından denetlenmektedir. Denetimler esnasında analiz örnekleri ile temizlik ve dezenfeksiyon uygulamalarının kontrolü de sağlanmaktadır.
 • Mağazalarda kalite ve gıda güvenliği bilincini artırmak, uygulamalarının sürdürülebilirliğini sağlamak amacı ile tüm çalışanlara periyodik eğitimler verilmektedir.
 • Tüm dünyada kabul görmüş kalite standartlarını kendisine kılavuz edinen Migros, sahip olduğu beş kalite yönetim sistemi belgelerine ait mağaza süreçlerini, kendi kalite ekibi ve akredite bağımsız dış kurum tarafından habersiz denetimler gerçekleştirerek kontrol etmektedir.